216593 | Website Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

www.ciwvlaanderen.be

Deze website bevat alle informatie over het waterbeleid in Vlaanderen, en in het bijzonder over de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW).

De oprichting van de CIW vloeit voort uit het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid. De website bespreekt de samenstelling, de werking en de taken van de commissie.

Daarnaast komen ook de watersystemen op verschillende niveaus zoals de bekkensaan bod. Ook de planning op de verschillende niveaus komt in al zijn aspecten aan bod. Het stroomgebiedsbeheerplan moet voor elk stroomgebiedsdistrict gemaakt worden.
Het openbaar onderzoek over de ontwerpbekkenbeheerplannen loopt tot en met 22.05.2007 (zie doc. nr. 216594 of www.volvanwater.be). Een bekkenbeheerplan bundelt alle aspecten en kenmerken van het bekken en beschrijft welke er de kansen en knelpunten zijn.

Als laatste item wordt de watertoets kort besproken. Voor een meer uitgebreide bespreking kunnen wij u verwijzen naar de website die specifiek over de watertoets handelt (zie doc. nr. 214063).

 link