215841 | 19.10.2006 BBHR tot goedkeuring van de statuten van de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (B.M.W.B.),
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2007-01-11

Dit besluit keurt de statuten van de Brusselse Maatschappij voor Waterbeleid, waarvan de tekst bij dit besluit gevoegd is, goed.