214631 | 22.12.2006 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
et al.

BS 2006-12-29, (4e uitg.)

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.

Programmadecreet:

 • HFDST I: Algemeen (art. 1);
 • HFDST II: Onderwijs:
  • AFDELING I: Basisonderwijs (art. 2 en 3, zie doc. nr. 214629);
  • AFDELING II: Secundair onderwijs (art. 4, zie doc. nr. 214646);
  • AFDELING III: Hogescholen (art. 5-7, zie doc. nr. 214651);
  • AFDELING IV: Universiteiten (art. 8-11);
  • AFDELING V: Postinitieel opleidingsinstellingen (art. 12);
  • AFDELING VI: Recuperatiefonds Studietoelagen (art. 13);
  • AFDELING VII: Recuperatiefonds van de wedden onderwijzend personeel (art. 14 en 15, zie doc. nr. 214657).
 • HFDST III: vzw ESF-Agentschap (art. 16 en 17, zie doc. nr. 214659);
 • HFDST IV: Jeugdbeleid (art. 18, zie doc. nr. 214660);
 • HFDST V: Sociaal-cultureel vormingswerk (art. 19);
 • HFDST VI: Fiscaliteit:
  • AFDELING I: Verhoging abatement (art. 20);
  • AFDELING II: Belasting op de automatische ontspanningstoestellen (art. 21-30);
  • AFDELING III: Leegstandsheffing Woningen (art. 31, zie doc. nr. 214661);
  • AFDELING IV: Onroerende voorheffing (art. 32, zie doc. nr. 215500).
 • HFDST VII: Leefmilieu:
  • AFDELING I: Watervang (art. 33, zie doc. nr. 214665);
  • AFDELING II: Bekrachtiging van het BVR 14.10.2005 houdende de overdracht van sommige personeelsleden van de administratie Waterwegen en Zeewezen aan de verzelfstandigde agentschappen Waterwegen en Zeekanaal en De Scheepvaart, samen met alle goederen die aan die personeelsleden verbonden zijn (art. 34);
  • AFDELING III: Oppervlaktewateren (art. 35-38, zie doc. nr. 214667);
  • AFDELING IV: Water bestemd voor menselijke aanwending (art. 39, zie doc. nr. 214668);
  • AFDELING V: Grondwaterbeheer (art. 40-41, zie doc. nr. 214671).
 • HFDST VIII: IVA VMM (art. 42, zie doc. nr. 214677);
 • HFDST IX: Grindfonds en grindwinning (art. 43-44, zie doc. nr. 214680);
 • HFDST X: Life-fonds (art. 45, zie doc. nr. 214690);
 • HFDST XI: Milieuheffingen (art. 46, zie doc. nr. 214692);
 • HFDST XII: Herstelfonds (art. 47, zie doc. nr. 214694);
 • HFDST XIII: Activering van het risicokapitaal in Vlaanderen (art. 48-49);
 • HFDST XIV: Fonds ter valorisatie van de GIMv-participatie (art. 50, zie doc. nr. 215496);
 • HFDST XV: Vlaams Agentschap Ondernemen (art. 51-52);
 • HFDST XVI: Fonds ter Bevordering van de Sociale Economie in Vlaanderen (art. 53-54);
 • HFDST XVII: VRT (art. 55-58);
 • HFDST XVIII: Winwinlening (art. 59);
 • HFDST XIX: Vlaamse Wooncode:
  • AFDELING I: Conformiteitsattest (art. 60 en 61, zie doc. nr. 214706);
  • AFDELING II: Financiering investeringsprogramma sociale Woningbouw (art. 62, zie doc. nr. 214707);
  • AFDELING III: Huurdienst (art. 63 en 64, zie doc. nr. 214708);
  • AFDELING IV: Erkende kredietmaatschappijen (art. 65, zie doc. nr. 214714).
 • HFDST X: Wetenschap en Innovatie:
  • AFDELING I: Steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek (art. 66);
  • AFDELING II: Industriële onderzoeksfondsen (art. 67);
  • AFDELING III: Bijkomende academiseringsmiddelen (art. 68 en 69, zie doc. nr. 214716);
  • AFDELING IV: Odysseusfinanciering (art. 70);
  • AFDELING V: Methusalemfinanciering (art. 71);
  • AFDELING VI: Toegepast biomedisch onderzoek (art. 72-74);
  • AFDELING VII: Herculesstichting (art. 75-76, zie doc. nr. 214716).
 • HFDST XXI: Schenking meubilair aan onderwijsnetten (art. 77, zie doc. nr. 214748)
 • HFDST XXII: DAB Overheidspersoneel (art. 78);
 • HFDST XXIII: DAB ICT (art. 79);
 • HFDST XXIV: Oprichting begrotingsfonds van de IVA Studiedienst van de Vlaamse Regering (art. 80);
 • HFDST XXV: Vlaams Provinciefonds (art. 81, zie doc. nr. 214752);
 • HFDST XXVI: Stadsvernieuwingsprojecten (art. 82, zie doc. nr. 214755);
 • HFDST XXVII: Eigen Vermogens:
  • AFDELING I: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (art. 83) ;
  • AFDELING II: Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (art. 84);
  • AFDELING III: Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (art. 85, zie doc. nr. 214756);
  • AFDELING IV: Verpachting van de jachtrechten van de ANB-domeinen (art. 86, zie doc. nr. 214782).
 • HFDST XXVIII: Fonds voor Lanbouw en Visserij (art. 87-88, zie doc. nr. 215499);
 • HFDST XXIX: Dagcentra voor palliatieve verzorging (art. 89)
 • HFDST XXX: Fonds voor de subsidiëring van zorgvernieuwingsprojecten (art. 90);
 • HFDST XXXI: Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (art. 91) ('Wijziging van art. 18, 3°, derde lid, het decreet 07.05.2004 tot oprichting van het verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap';
 • HFDST XXXII: Fondsen Personeelsleden met Verlof voor Opdracht (art. 92);
 • HFDST XXVIII: Toekomstfonds (art. 93-97);
 • HFDST XXIV: Inwerkingtreding van Comptabiliteitsdecreet (art. 98);
 • HFDST XXXV: Fonds Ontwikkelingssamenwerking (art. 99);
 • HFDST XXXVI: Bekrachting van de aanvaarding van de schenking precolumbianse kunst (art. 100);
 • HFDST XXXVII: Wijziging van het decreet 19.12.2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 (art. 101, zie doc. nr. 215498);
 • HFDST XXXVIII: Slotbepalingen (art. 102).

nvdr: Art. 78 en 79 van het decreet 22.12.2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 worden gewijzigd door de art. 44 en 45 van het decreet 19.12.2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 (zie doc. nr. 232950).

 

 link