214527 | Hoe omgaan met de watertoets bij vergunningen en attesten ?
Vlaamse overheid

Deze nota geeft een kort overzicht van de verschillende stappen die genomen moeten worden bij het toepassen van de watertoets en bij het schrijven van de waterparagraaf voor vergunningen en attesten.

Inhoudstafel:

 • De regelgeving over de watertoets:
  • het decreet integraal waterbeleid;
  • Uitvoeringsbesluit watertoets.
 • Toepassing van de watertoets bij vergunningen:
  • Principe;
  • Stap 1: ga na of er wel of geen watertoets moet uitgevoerd worden;
  • Stap 2: 'Toets van gezond verstand'
  • Stap 3: Beoordelingsschema's per situatie;
  • Stap 4: Aanvragen van advies;
  • Stap 5: Waterparagraaf;
  • Stap 6: In kennis stellen van de adviesverleners.
 • Bijlage 1: Beoordelingsschema's watertoets.

nvdr: Het document dat u hierboven kunt raadplegen werd op 07.09.2010 gearchiveerd. Inforum kan niet verantwoordelijk gehouden worden, indien de informatie intussen eventueel veranderd werd.