21270 | *16.07.1991 MB tot aanvulling van MB 28.04.1975 tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd (...) monsters kader van de technische controle op lozing afvalwater en ambtenaren (...) overtredingen Wet 26.03.1971 op bescherming oppervlaktewateren (...)
Staatssecret. voor Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie, SMET Miet

B.S., 04.09.1991, V.161, (169), 19203-19204

*16.07.1991 MB tot aanvulling van het MB 28.04.1975 tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor het nemen of laten nemen van monsters in het kader van de technische controle op de lozing van afvalwater, en van de ambtenaren bevoegd om de overtredingen van de Wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en van de uitvoeringsbesluiten ervan op te sporen en vast te stellen.