210437 | Dobbels-Pollet n.v. / Vlaamse Milieumaatschappij
Cass., 13 oktober 2005,1e K.

Het begrip 'lozing', onder meer in art. 35ter, par. 4, van de Oppervlaktewaterenwet, verwijst niet naar art. 2 van dezelfde wet, maar bedoelt elke lozing ongeacht waar en op welke wijze ze in het milieu terechtkomt.

Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de doorsijpeling van afvalwater uit een vijver naar de ondergrond geen lozing is die onderworpen is aan heffing en dus niet in aanmerking kan genomen worden om aan de onderneming het voordeel van art. 35ter, par. 4, van de Oppervlaktewaterenwet, te ontzeggen, faalt naar recht.

De appèlrechters oordelen in feite dat het technisch mogelijk moet zijn de afvalwaters te bemonsteren alvorens ze in contact komen met de natuur, dit ter hoogte van het lozingspunt dat zich bevindt op de plaats waar de afvalwaters in de vijver worden ingebracht.