206318 | 23.12.2005 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 - Reorganisatie van de watersector - Wijziging van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid (art. 62)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
et al.

BS 2005-12-30, (2e uitg.)

Het bekkenbestuur brengt nu reeds advies uit over de investeringsprogramma's.
Het is dan ook logisch dat de bekkenbesturen ook advies uitbrengen over de zoneringsplannen die aan de basis liggen van de in de toekomst op te maken investeringsprogramma's.
Bovendien dienen ze er over te waken dat de plannen niet in conflict zijn met de reeds in de bekkenbeheerplannen opgenomen acties, middelen en termijnen.

Art. 27, par. 2, van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid wordt aangevuld (taken van het bekkenbestuur).