201604 | 08.04.2005 BVR houdende aanvulling BVR 14.05.2004 houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen Polders, Wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

BS 2005-05-31

Het besluit wijzigt het BVR 14.05.2004 houdende de definitieve regularisatie en de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen enerzijds de sector Polders en Wateringen en anderzijds de sector milieu- en natuurverenigingen die personeel tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut zodat ook de werknemers van het DAC-tewerkstellingsproject van de Watering der Barebeek met ingang van 01.01.2005 een regulier contract krijgen.

Het DAC-tewerkstellingsproject van de Watering der Barebeek was niet opgenomen in de bijlage van het oorspronkelijke besluit.
Dat wordt nu rechtgezet.

Bijlage III (sector Polders en Wateringen) bij het BVR 14.05.2004 wordt aangevuld: projectnummer 1268 - Watering der Barebeek, Mezenoord 6, te 1820 Perk, voor 4 VTE.

 

 link