200414 | 15.10.2004 V. nr. 21 (Vl. P.): Mestverwerking en leefmilieu - Evenwicht
LOONES Jan
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

V. en A., Vl.P., 21.01.2005,2004-2005, (6), 429-430

De verplichte mestverwerking is gericht op het voorkomen van nutriƫntvervuiling van het grond- en oppervlaktewater, zowel in het licht van de eutrofiƫring van het natuurlijk milieu als van het kwaliteitsbehoud van ons drinkwater. In deze zin zijn de mestverwerkingsinstallaties zelf gericht op de zorg voor het milieu. Tevens wordt erop gewezen dat de mestverwerkingsinstallaties vanuit de milieuwetgeving moeten voldoen aan strenge milieunormen.