198812 | 24.12.2004 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 - Reorganisatie Watersector - Opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 10.02.1993 (art. 81)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves

BS 2004-12-31, (3e uitg.)

Het BVR 10.02.1993 tot uitvoering van art. 35octies, par. 5, van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, wordt opgeheven met ingang van 01.01.2006.

nvdr: zie doc. nr. 175848.