198811 | 24.12.2004 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 - Reorganisatie Watersector - Wijzigingen aan het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (art. 80)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves

BS 2004-12-31, (3e uitg.)

De formule voor de berekening van het bedrag van de grondwaterwinningsheffing wordt herwerkt.

Art. 28quater, par. 1 van het decreet houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer wordt daartoe gewijzigd.