198072 | 24.12.2004 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves

BS 2004-12-31, (3e uitg.)

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.

Programmedecreet:

 • Hfst. I: Algemeen (art. 1);
 • Hfst. II: Onderwijs:
  • Afd. 1: Hogescholen (art. 2) (doc. nr. 198078);
  • Afd. 2: Vastleggingsmachtigingen (art. 3) (doc. nr. 198079);
  • Afd. 3: Centra voor Leerlingenbegeleiding (art. 4) (doc.nr. 198080);
  • Afd. 4: Volwassenenonderwijs (art. 5-6) (doc. nr. 198081);
  • Afd. 5: Universiteiten:
   • Onderafd. 1: Financiering (art. 7);
   • Onderafd. 2: Investeringen universiteiten (art. 8).
  • Afd. 6: Secundair onderwijs - ondersteunend personeel (art. 9) (doc. nr. 198083)
 • Hfst. III: Sociaal Inmpulsfonds (art. 10) (doc. nr. 198085);
 • Hfst. IV: Toerisme (art. 11) (doc. nr. 198087);
 • Hfst. V: FinanciĆ«n:
  • Afd. 1: Vervreemding (art. 12) (doc. nr. 198089);
  • Afd. 2: Successierechten (art. 13-14);
  • Afd. 3: Registratierechten op schenking van bouwgronden (art. 15) (doc. nr. 198772) ;
  • Afd. 4: Registratierechten op de aankoop van onroerende goederen (doc. nr. 198772):
   • Onderafd. 1: Versoepeling abattement (art. 16);
   • Onderafd. 2: Vereenvoudiging meeneembaarheid (art. 17-29).
  • Afd. 5: Onroerende voorheffing (art. 30) (doc. nr. 198781).
 • Hfst. VI: Leegstand (art. 31-53) (doc. nr. 198091);
 • Hfst. VII: Landbouw:
  • Afd.1: Landbouwinformatienetwerk (art. 54);
  • Afd. 2: Vlaamse Landbouwinvesteringsfonds (art. 55);
  • Afd. 3: Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (art. 56).
 • Hfst. VIII: Gemeentefonds en stedenfonds (art. 57-58) (doc. nr. 198092);
 • Hfst. IX: Vlaams Woningfonds (art. 59) (doc. nr. 198097);
 • Hfst. X: Leningsmachtigingen van VOI, EVA en IVA (art. 60) (doc. nr. 198099);
 • Hfst. XI: Electriciteitsmarkt (art. 61-63) (doc. nr. 198101);
 • Hfst. XII: Waterzuivering (art. 64) (doc. nr. 198103);
 • Hfst. XIII: Reorganisatie watersector:
  • Afd. 1: Wijzigingen aan de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. 66-79 (doc. nr. 198810);
  • Afd. 2: Wijzigingen aan het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (art. 80) (doc. nr. 198811);
  • Afd. 3: Opheffing van het BVR 10.02.1993 (art. 81) (doc. nr. 198812);
  • Afd. 4: Wijzigingen aan het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (art. 82-83) (doc. nr. 198813);
  • Afd. 5: Wijzigingen aan het decreet 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending (art. 84-88) (doc. nr. 198816).
 • Hfst. XIV: Cultuur (art. 89-91) (doc. nr. 198108);
 • Hfst. XV: Sociaal-cultureel vormingswerk (art. 92) (doc. nr. 198817);
 • Hfst. XVI: Vlaamse Sportfederaties (art. 93) (doc. nr. 198112);
 • Hfst. XV: Economie en Tewerkstelling (art. 94) (doc. nr. 198115);
 • Hfst. XVI: Slotbepalingen (art. 95).
nvdr: Art. 54 van het decreet 24.12.2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 wordt gewijzigd door het decreet 18.12.2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 (zie doc. nr.242800).

 

 link