197908 | 25.10.2004 KB wijz. KB 13.09.1998 houdende havenstaatcontrole en wijz. KB 20.07.1973 houdende zeevaartinspectiereglement en van het KB 01.12.1999 inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen
Min. van Mobiliteit, LANDUYT Renaat

BS 2004-11-10, (3e uitg.)

De Europese richtlijn 2002/84/EG van 05.11.2002 houdende wijziging van de richtlijnen op het gebied van maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen wordt omgezet in de nationale rechtsorde.

Art. 1 van het KB 13.09.1998 houdende havenstaatcontrole en wijziging van het KB 20.07.1973 houdende zeevaartinspectiereglement wordt gewijzigd.
Art. 1 en 8 van het KB 01.12.1999 inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen worden gewijzigd.

nvdr: Het KB 13.09.1998 houdende havenstaatcontrole en wijziging van het KB 20.07.1973 houdende zeevaartinspectiereglement, wordt op 01.01.2011 opgeheven door het KB 22.12.2010 betreffende havenstaatcontrole (zie doc. nr. 252498).