197802 | n.v. Hertimmo / n.v. Van Gorp's Moderne Wegenbouw en n.v. Verzekeringsmaatschappij Fidelitas
Kh. Turnhout, 16 november 2000

T.Milieurecht, augustus 2004, V.13, (3), 337-338

De vordering in vergoeding voor schade door de permanente vervuiling wordt afgewezen omdat het bewijs niet geleverd wordt dat de continue vervuiling afkomstig zou zijn van de riolering van de nv.

De expert bepaalt in zijn verslag dat de oorzaak van de vastgestelde olievervuiling dubbel is. Enerzijds het ongeval, waardoor de oever van de vijver tijdelijk vervuild werd, en anderzijds een continue lichte vervuiling door de continue toevoer van minerale oliƫn die aanleiding geeft tot een visuele vervuiling van de doorstroomvijver en een lokale grondvervuiling ter plaatse van de instroming van de Wouwersloop in de doorstroomvijver.

De vervuiling van het water van de vijver is zeer kortstondig geweest door de doorstroming van het water. De grond was echter sterk bevuild en deze vervuiling breekt slechts geleidelijk af, zodat deze blijkens het verslag gedurende ongeveer twee jaar een negatieve invloed heeft gehad op het vis- en vogelbestand. Door de acute vervuiling werd tevens het vis- en vogelbestand in de doorstroomvijver en de naastliggende vijver gereduceerd.
De begroting van het hierdoor veroorzaakte mindergenot is dan ook redelijk.

De accidentele schade is slechts tijdelijk en zal geleidelijk verdwijnen, terwijl het de continue bevuiling is die de continue schade tot gevolg heeft. Hiervoor staat de aansprakelijkheid van de nv niet vast. Er is dan ook geen vergoeding verschuldigd.