195691 | Spartelen met de watertoets
BUIJS Xavier

Lokaal, 16-30.06.2004, V.2, (12), 22-23

De gemeenten moeten alle plannen (zoals bijzondere plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen) en vergunningen toetsen op de consequenties voor de waterhuishouding (de watertoets). De auteur wijst op een aantal praktische toepassingsproblemen.

Sinds eind 2003 moeten de gemeenten aan de slag met de watertoets. Elke vergunningsaanvraag moet voortaan aan de watertoets onderworpen worden (decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid). De auteur verklaart het belang van de watertoets en wijst op het tekort aan concrete regelgeving om die watertoets naar behoren te kunnen uitvoeren.