192760 | 21.11.2003 V. nr. 44 (Vl. P.): Heraanleg doortochten - Rioleringsdossiers
DECALUWE Carl
Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, SANNEN Ludo

V. en A., Vl.P., 16.01.2004,2003-2004, (6), 1350-1351

De procedure tot subsidiering van rioleringen wordt beschreven in het BVR 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de gemeenten van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Uiteraard moeten de bepalingen van dit besluit worden gevolgd; anders verliest de gemeente de subsidie. Zo moet het project eerst worden opgenomen op een investeringsprogramma, vervolgens moet een voorontwerp worden goedgekeurd, moeten de benodigde kredieten worden vastgelegd, enzovoort.

nvdr: Het BVR 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening wordt op 16.06.2017 opgeheven door het BVR 05.05.2017 betreffende de subsidiëring van de werken, vermeld in art. 32duodecies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (zie doc. nr. 311224).