192096 | Overzicht rechtspraak 2002-2003 inzake de heffing ter bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging in het Vlaams Gewest
HUYGHE Sofie

Lok.Reg.Bel., december 2003, (4), 183-208

Deze bijdrage bespreekt de relevante arresten met betrekking tot de heffing ter bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging in het Vlaams Gewest.

De arresten kunnen onderscheiden worden aan de hand van de volgend indeling:

 • aan de heffing onderworpen personen - belastbare grondslag;
 • Vrijstellingen en verminderingen:
  • intercommunales - NMBS;
  • Koelwater;
  • Deltaprincipe.
 • Berekening van de heffing:
  • algemeen - wijzen van berekening;
  • op basis van het waterverbruik;
  • op basis van meet- en bemonsteringsresultaten;
  • op basis van omzettingscoëfficiënten.
  procedure:
  • vestiging van de aanslag;
  • administratieve fase;
  • gerechtelijke procedure.