191950 | O.M. / E.E.R. en crts
Corr. Gent, 23 juni 2003, 23e K.

T.Milieurecht, januari 2003, V.12, (6), 655-657

De exploitanten van een inrichting (natuurlijke personen en de rechtspersoon) kunnen zich niet ontdoen van hun strafrechtelijke aansprakelijkheid door zich, voor het aansluiten van afvalwater op niet-functionerende zuiveringsinstallaties, te beroepen op afspraken over het onderhoud van die installaties.

De rechtspersoon wordt een exploitatieverbod en een dwangsom opgelegd omdat er redenen zijn om aan te nemen dat de rechtspersoon de exploitatie gewoon zal verderzetten. De beklaagde natuurlijke personen lijken nauwelijks inzicht te hebben in de aantasting van het milieu door de bewezen feiten. Zij handelen met andere woorden uit winstbejag en springen lichtzinnig om met het leefmilieu dat voor hen nauwelijks enige waarde heeft.

Bij de bepaling van de geldboete wordt rekening gehouden met het langdurig economisch voordeel dat uit het negeren van de wetgeving werd gehaald.