187914 | 27.06.2003 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2003
Min.-President van de Vlaamse Regering, SOMERS Bart
et al.

BS 2003-09-12, (1e uitg.)

Dit programmadecreet betreft de bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2003.

Inhoudstafel:

 • Hfst.1: Algemeen (art. 1);
 • Hfst. 2: Onderwijs (doc. nr. 187921):
  • afd. 1: Hogescholen (art. 2-6);
  • afd. 2: Deeltijds Kunstonderwijs (art. 7);
  • afd. 3: Gemeenschapsonderwijs (art. 8-9).
 • Hfst. 3: Leefmilieu (doc. nr. 187922):
  • afd. 1: Oppervlaktewateren (art. 10-14;
  • afd. 2: Tweedecircuitwater (art. 15);
  • art. 3: Fonds voor Preventie en sanering (art. 16);
  • afd. 4: Bodemsanering (art. 17).
 • Hfst. 4: Landbouw - Fonds voor de Kwaliteit van de Landbouwproductie (art. 18);
 • Hfst. 5: Gezondheidsbeleid - Fonds voor de bestrijding van het tabaks- en middelengebruik (art. 19);
 • Hfst. 6: Cultuur:
  • afd. 1: Culturele archiefwerking (art. 20) (doc. nr. 187923);
  • afd. 2: Fonds Culturele Infrastructuur (art. 21-22).
 • Hfst. 7: Huisvesting (art. 23-24) (doc. nr. 187924);
 • Hfst. 8: Economie - Limburgfonds (art. 25);
 • Hfst. 9: Ambtenarenzaken (art. 26);
 • Hfst. 10: Media (art. 27);
 • Hfst. 11: Rubiconfonds (art. 28-32) (doc. nr. 187925);
 • Hfst. 12: FinanciĆ«n (doc. nr. 187926):
  • afd. 1: Eurovignet (art. 33);
  • afd. 2: Schenkingen van ondernemingen (art. 34-39);
  • afd. 3: Leegstand (art. 40-41);
  • afd. 4: Belasting op de automatische ontspanningstoestellen (art. 42).
 • Hfst. 13: Werkgelegenheid;
 • Hfst. 14: Compensatieheffingen voor sectoren textiel en wasserijen naar aanleiding van schrapping aftrekbaarheid heffingen in de vennootschapsbelasting (art. 44);
 • Hfst. 15: Compensatie afvalstoffenheffing (art. 45) (doc. nr. 187927);
 • Hfst. 16: Slotbepalingen (art. 46).

 

 link