187435 | Handhavingszakboekje milieu 2017
GEYSELS Frans
et al.

Mechelen:Kluwer, 2017,684 p. [UITGEPUT]

Dit zakboekje bespreekt de handhaving van de milieuwetgeving door de politie en gemeentelijke milieuambtenaren. In de editie van 2017 wordt onder meer uitleg gegeven over de nieuwe regels inzake gevaarlijke stoffen, de impact van de zesde staatshervorming en de wijzigingen aan de sectorale regelingen inzake milieuhygiëne.

Inhoudstafel:

 • Deel 1. - Milieuwetgeving en milieubeleid in Vlaanderen;
 • Deel 2. - Algemene basisinfo handhaving;
 • Deel 3. - Praktische basisinfo handhaving:
  • Hfst. 1 - Afvalstoffen;
  • Hfst. 2 - Bodem;
  • Hfst. 3 - Geluidshinder;
  • Hfst. 4 - Gevaarlijke stoffen;
  • Hfst. 5 - Grondwater;
  • Hfst. 6 - Luchtverontreiniging;
  • Hfst. 7 - Mest;
  • Hfst. 8 - Oppervlaktewater;
  • Hfst. 9 - Straling;
  • Hfst. 10 - Hinderlijke inrichtingen.
 • Deel 4. - Adressen;
 • Deel 5. - Bijlagen.