186072 | 04.04.2003 BVR tot instelling van een premiestelsel voor beschermde landschappen
Vlaams Min. van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, VAN GREMBERGEN Paul

BS 2003-06-20, (3e uitg.)

Een onderhoudspremie kan worden toegekend voor de onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden bepaald in dit besluit aan de lokale besturen (dat wil zeggen onder andere, de gemeenten, verenigingen van gemeenten, OCMW's, zuivere en gemengde intercommunales, polders, wateringen, verenigingen van polders en wateringen, de sociale woonorganisaties met uitzondering van de huurdersorganisaties en kerkfabrieken).

Een landschapspremie kan evenals worden toegekend voor:

 1. het opmaken van een landschapsbeheersplan;
 2. het uitvoeren van instandhoudings- en onderhoudswerkzaamheden die vermeld zijn in een landschapsbeheersplan;
 3. het uitvoeren van herstel- en verbeteringswerkzaamheden die vermeld zijn in een landschapsbeheersplan;
 4. het uitvoeren van ontsluitings-, onderzoeks- en voorlichtingswerkzaamheden die vermeld zijn in een landschapsbeheersplan.
Het besluit stelt volgende punten vast:
 • algemene bepalingen;
 • onderhoudspremie:
  • toepassingsgebied onderhoudspremie;
  • procedure onderhoudspremie:
   • aanvraag onderhoudspremie;
   • toekenning onderhoudspremie;
   • uitbetaling onderhoudspremie.
 • landschapspremie:
  • toepassingsgebied landschapspremie;
  • landschapsbeheersplan:
   • opmaak landschapsbeheersplan;
   • aanvraag premie opmaak landschapsbeheersplan;
   • toekenning premie opmaak landschapsbeheersplan;
   • uitbetaling premie opmaak landschapsbeheersplan.
  • landschapspremie voor uitvoeren beheerswerkzaamheden:
   • aanvraag landschapspremie voor uitvoeren beheerswerkzaamheden;
   • toekenning landschapspremie voor uitvoeren beheerswerkzaamheden;
   • uitbetaling landschapspremie voor uitvoeren beheerswerkzaamheden.

nvdr: Het BVR 04.04.2003 is op 01.01.2015 opgeheven door het Onroerenderfgoedbesluit van 16.05.2014 (zie doc. nr. 280418).

 

 link