183921 | De Kaderrichtlijn Water: welke rol voor de lokale overheid?
WEILER Philippe

Nieuwsbrief VSGB, 06.03.2003, (2), 15-17

In januari heeft de Vereniging in samenwerking met het WWF een seminarie over water georganiseerd voor de gemeenten, in het kader van het internationaal jaar van het zoet water.

De auteur schetst in dit artikel de actiemiddelen van de lokale besturen voor de toepassing van de kaderrichtlijn over water die momenteel in het Belgische recht wordt omgezet.