18355 | *23.05.1991 BVE houdende uitvoering art. 6 par. 4 BVE 30.01.1991 (heffingen op de waterverontreiging) dat in de Wet 26.03.1971 (bescherming van de oppervlaktewateren)ingevoegd werd door Dec. 21.12.1990 (begrotingstechnische bepalingen)
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo

B.S., 27.06.1991, V.161, (122), 14502

*23.05.1991 Besluit van de Gemeenschapsminister van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, houdende uitvoering van art. 6, par. 4 van het besluit van de Vlaamse Executieve van 30.01.1991 houdende vaststelling van nadere regels ter uitvoering van hoofdstuk IIIbis 'Bijzondere bepalingen voor het Vlaamse Gewest inzake heffingen op de waterverontreiniging' dat in de wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging werd ingevoegd door het decreet van 21.12.1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede tot begeleiding van de begroting 1991 Dit besluit duidt de tijdelijke dienstdoende leidend ambtenaar en adjunct-ambtenaar aan.