179497 | Waalse riviercontracten zijn lokale toepassingen van integrale waterbeheer
MELS Karin

Arbeid & Milieu magazine, 2002, (3), 28-31

De auteur zoomt in op een instrument dat het lokaal en participatief beheer van stroombekkens in Wallonië bevordert, de zogeheten 'Contrats de Rivière'.
De vraag naar water zal in de toekomst enkel stijgen: toenemende economische en industriêle activiteiten zullen een hypotheek leggen op waterreserves, de waterkwaliteit en het omringende milieu. Als maatschappij moeten we onze houding tegenover water wijzigen. Dit vergt niet alleen inspanningen en een mentaliteitswijziging bij ieder van ons, maar ook een ommezwaai in het waterbeleid.
De auteur behandelt 6 punten:

  • integraal waterbeheer: duurzame ontwikkeling van watersystemen;
  • 'Contrat de rivière' of rivierbekkencontract;
  • uitwerking van een riviercontract;
  • riviercontract van de Dijle en haar zijrivieren;
  • waterweg-onderhoudsarbeiders ['Cantonniers de rivière'];
  • de derde vorming heeft niet tot extra banen geleid.