179321 | Codex van de architect
DUJARDIN Jean

Brugge:die Keure, 2002, losbladig [UITGEPUT]

Dit boek bevat de wettenverzameling nuttig voor de architect betreffende administratieve overeenkomsten, deskundigenonderzoek, erfdienstbaarheden, kamperen, monumenten en landschappen, natuur- en bosreservaten, onteigeningen, openbaar en privaat domein, openbare werken, orde der architecten, huisvesting, polders en wateringen, schouwburgzalen, stedenbouw, waterlopen en wegen.