178544 | 28.06.2002 BVR houdende de nadere bepaling van de regels en bevoegdheden voor de uitvoering van het decreet 16.04.1996 betr. de waterkeringen op de onbevaarbare waterlopen
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

BS 2002-08-01

Dit besluit betreft de nadere bepaling van de regels en bevoegdheden voor de uitvoering van het decreet 16.04.1996 betr. de waterkeringen op de onbevaarbare waterlopen.

Volgende punten komen aan bod:

  • Kennisgeving van werken:
    De kennisgeving van de werken aan de betrokken eigenaars, gebeurt door de directeur-generaal van de bevoegde administratie.
    Wanneer een aangetekende brief onbestelbaar is, wordt de kennisgeving gestuurd aan de burgemeester van de gemeente, waar de eigenaar zijn laatst bekende woonplaats heeft.
  • Wijzigingen aan waterkeringen, overstromingsbekkens, wachtbekkens en toegangswegen.
  • Schouwing van de waterkeringen en toekenning van de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie.

 

 link