178056 | 06.11.2001 V. nr. 52 (Vl. P.): Zonevreemde woningen - Individuele waterzuivering
DE ROO Johan
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl.P., 29.03.2002,2001-2002, (10), 978-979

Voor zonevreemde woningen waarvoor een individuele zuiveringsinstallatie verplicht is, geldt er geen uitstel van plaatsing.

Vlarem II en de code van goede praktijk maken voor de lozing van huishoudelijk afvalwater in de zuiveringszone C en in oppervlaktewater een onderscheid tussen bestaande lozingen en nieuwe lozingen.

Voor de bestaande lozingen (lozingen van vóór 01.08.1995) wordt gesteld dat deze voldoen aan de normen indien het afvalwater geloosd wordt door middel van een septische put of een gelijkwaardige voorbehandelingsinstallatie.
Nieuwe lozingen moeten onmiddellijk aan de voorwaarden voor lozing in oppervlaktewater voldoen.

Vlarem bepaalt dat wie huishoudelijk afvalwater rechtstreeks loost in oppervlaktewater, dat eerst dient te melden via de 'meldingsprocedure' bij het gemeentebestuur. Voor lozingen op de riolering dient dit niet te gebeuren, ook al mondt deze riolering uit in oppervlaktewater. De overgangstermijn die Vlarem bepaalde, liep tot 01.09.1999.