178042 | 26.03.2002 MB tot vaststelling van het begrotingsmodel voor het Fonds voor de financiering van het waterbeleid
Min. belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, GOSUIN Didier
Min. belast met Financiƫn, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, VANHENGEL Guy

BS 2002-07-10, (1e uitg.)

Het ontwerp van begroting van het Fonds voor de financiering van het waterbeleid wordt voorgelegd overeenkomstig de in bijlage bij dit besluit voorgeschreven tabel.