176329 | Codex lokaal belastingsrecht
ASTAES Jan
VAN DOOREN Eric

Brugge:Die Keure, 2002,500 p., [UITGEPUT]

Deze codex lokaal belastingsrecht brengt de wettelijke, reglementaire en administratieve teksten samen waarvan wordt gedacht dat zij nuttig kunnen worden geconsulteerd voor het zo correct mogelijk oplossen van concrete problemen.
Bovendien bestrijken de opgenomen akten het hele en soms erg ver uitdeinende spectrum van de lokale fiscale procedure.
Volgende punten zijn in deze codex opgenomen:

 • algemene regelgeving:
  • grondwet;
  • provincie;
  • gemeente;
  • agglomeraties en federaties van gemeenten;
  • polders en wateringen;
  • diverse toepasselijke regelgeving.
 • vestiging en invordering;
 • vervolgingen;
 • geschillen.