176326 | De Europese Kaderrichtlijn Water: een vergelijking met de bestaande situatie in Vlaanderen
VANDERSTRAETEN Fabienne

M.E.R., maart 2002, (1), 21-50

Dit artikel vergelijkt de Europese Kaderrichtlijn Water met de bestaande situatie in Vlaanderen.
De auteur gaat dieper in op volgende punten:

 • het doel van de Kaderrichtlijn Water;
 • de totstandkoming van de Kaderrichtlijn Water;
 • de omzetting van de Kaderrichtlijn Water in Vlaanderen;
 • het toepassingsgebied van de Kaderrichtlijn Water;
 • de instrumenten ter verwezenlijking van het doel van de Kaderrichtlijn Water;
 • de indeling in stroomgebiedsdistricten;
 • de milieudoelstellingen;
 • de analyses;
 • de kostenterugwinning voor waterdiensten;
 • de monitoringsprogramma's;
 • de maatregelenprogramma's;
 • de stroomgebiedsbeheerplannen: het overzicht van de Kaderrichtlijn Water;
 • het succes van de Kaderrichtlijn Water.