176069 | Vlaamse milieufiscaliteit na de begrotingsdecreten 2001 en 2002
JACOBS Greg
MARTENS Bob

Lok.Reg.Bel., maart 2002, (1), 5-14

Deze bijdrage geeft een overzicht van de bepalingen vervat in de begrotingsdecreten van 06.07.2001 en van 21.12.2001 die betrekking hebben op de Vlaamse eigenlijke milieufiscaliteit.
Er wordt een overzicht gegeven van de relevante wijzigingen met betrekking tot de afvalstoffenheffing, de grondwaterheffing, de oppervlaktewaterheffing en de watervangheffing.