175609 | Waterbeleid en waterbeheer worden op Europese leest geschoeid
EMERY John
VAN DEN LANGENBERGH Veronique

Polders en Wateringen, februari 2002, V.19, (39), 34-39

Dit artikel handelt over de Europese Kaderrichtlijn Water.
Het doel van deze richtlijn is het grondwater en het water van rivieren, meren en kanalen te beschermen tegen verdere achteruitgang evenals hun toestand aanzienlijk te verbeteren en het leven in en om het water maximale kansen te geven. Deze doelstelling moet tegen 2015 bereikt zijn.
Volgende punten komen in huidig artikel aan bod:

  • historisch overzicht;
  • omzetting richtlijn;
  • overleg tussen de verschillende lidstaten;
  • Europa en de implementatie;
  • doelstelling van de richtlijn;
  • het middel van de richtlijn;
  • de richtlijn, de commissie en de burger.