175366 | 23.10.2000 Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betr. het waterbeleid
Europees Parlement
Raad van de Europese Unie

Publ. EG, 22.12.2000, (327), 1-21+bijlagen 22-72