173740 | 23.05.2001 BBHR betr. de delegaties van bevoegdheden toegekend aan sommige personeelsleden van het Bestuur Uitrusting en Vervoer
Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwingen en Wetenschappelijk Onderzoek, DE DONNEA Fran├žois-Xavier
et al.

BS 2002-02-21, (2e uitg. )

Dit besluit bepaalt de bevoegdheden binnen de administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en meer in het bijzonder wat betreft de toelagen voor de verplaatsing van elektriciteits-, water-, gas- en rioolinstallaties alsook wat betreft de overeenkomsten met de gemeenten met het oog op de plaatsing, het onderhoud en de vernieuwing van de verkeerssignalisatie en van het stadsmeubilair.
Worden opgeheven:

  • BBHE 12.04.1991 betreffende de delegaties van bevoegdheid, toegekend aan de ambtenaren van het Bestuur der Uitrustingen en van het Vervoerbeleid;
  • MB 09.10.1996 houdende delegatie van bevoegdheid op het vlak van het Waterbeleid.