172882 | Bevraging van steden en gemeenten over de werking van Aquafin
MARCHAND Koen

De Gemeente, augustus-september 2001, V.76, (535), 30-32

In november 2000 ontvingen alle steden en gemeenten een enquêteformulier vanwege Aquafin. Het bedrijf peilde naar de tevredenheid over haar prestaties bij de mandatarissen en bestuursmedewerkers van de technische dienst. In volgend artikel bespreekt Aquafin de resultaten van deze enquête en trekt daar voor zichzelf enkele conclusies uit. De VVSG onthoudt zich van deze conclusies. De organisatie van het lokale waterbeleid moet immers in een ruimere context van het integrale waterbeleid bekeken worden. Maar tegelijkertijd geeft het artikel ook aan op welke wijze gemeenten en dan vooral de technische diensten naar de waterproblematiek kijken. Uit de respons blijkt immers voornamelijk de medewerkers van de technische dienst geantwoord hebben. We kunnen ons dan ook de vraag stellen of, indien de enquête ingevuld of voorbereid werd door de milieudiensten, gelijkaardig antwoorden geformuleerd zouden zijn. Indien dit zo zou zijn, pleit het artikel in elk geval voor meer afstemming binnen de gemeenten tussen de verschillende diensten die het waterbeleid vorm geven.