172300 | 06.03.2001 V. nr. 106 (Vl. P.): Milieuheffing - Vrijstelling voor gehandicapten
DECALUWE Carl
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl.P., 11.05.2001,2000-2001, (12), 1615-1616

De categorieën van heffingsplichtigen die vrijgesteld zijn van de betaling van de afvalwaterheffing zijn vervat in de bepalingen van art. 35ter, par. 5 van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.
Op basis van een evaluatie van de bezwaren ingediend tegen voornoemde afvalwaterheffing, vermoedt de Vlaamse Milieumaatschappij dat er nog andere heffingsplichtigen bestaan die ook een inkomensvervangende uitkering ontvangen waarvan de grootte vergelijkbaar is met deze bedoeld in art. 35, par. 5 van voornoemde wet. Teneinde geen discriminaties te laten ontstaan, voert de Vlaamse Milieumaatschappij op dit ogenblik een studie uit over de effectiviteit en efficiëntie van de vrijstellingen verleend aan bepaalde categorieën van heffingsplichtigen van de afvalwaterheffing.