167329 | Het recht van de Polder - Naar een betere bescherming van de poldergebieden
BOSSU Peter

Leefmilieu, november-december 2000, V.23, (6), 164-168

Poldergebieden behoren tot de waardevolste en best bewaarde open ruimtes van Vlaanderen. Toch kan de bescherming van deze poldergebieden beter.
Vooreerst geeft de auteur een definitie en een omschrijving van de polder.
Vervolgens wordt gewezen op de nood aan bescherming van de poldergebieden, die op tal van vlakken bedreigd worden. De auteur verwijst naar de beschermingsmaatregelen in andere EU-lidstaten en naar de gebrekkige Belgische wetgeving terzake.
In het volgende deel wordt een praktijkvoorbeeld besproken, namelijk het komgrondengebied van Lampernisse, dat een grote natuurwaarde heeft.
De auteur zet de doelstellingen op een rijtje die essentieel zijn bij het uitwerken van bijkomende beschermings- en ontwikkelingsmaatregelen voor de polders.
Ook de relatie met de landbouw wordt besproken. Polders zijn immers voor de landbouw belangrijke gebieden. De landbouw wordt geconfronteerd met de natuurlijke beperkingen van deze poldergebieden, namelijk de bodemgesteldheid en de waterstand.
De auteur besluit dat de poldergebieden een betere bescherming nodig hebben, niet alleen omwille van het behoud van een landschap en van fauna en flora, maar ook omwille van de veiligheid van mensen en hun goederen tijdens periodes van hevige regenval.