167125 | Gemeentelijk Zakboekje Bestuur 2019
WARNEZ Brecht

Diegem:Kluwer, 2019,776 p.

Dit zakboekje geeft een overzicht van de bevoegdheden, de organisatie en de werking van de Vlaamse en Brusselse lokale besturen. De editie 2019 bespreekt de nieuwigheden inzake de inkanteling van de OCMW's, de afslanking van de provincies en bespreekt het Decreet Lokaal Bestuur (DLB).

Dit zakboekje bevat de teksten van het Gemeentedecreet en de Nieuwe Gemeentewet, alsook artikelsgewijze verwijzingstabellen. Ten slotte bevat het ook voorbeelden, schema's, tabellen en nuttige administratieve gegevens.

Inhoudstafel:

 • Deel 1: De gemeente:
  • Hfst. 1: Gemeentelijke taakstelling;
  • Hfst. 2: De gemeenteraadsverkiezingen;
  • Hfst. 3: De bestuursorganen;
  • Hfst. 4: Personeel;
  • Hfst. 5: Planning en financiën;
  • Hfst. 6: Gemeentelijke werking;
  • Hfst. 7 : Organisatiebeheersing en audit;
  • Hfst. 8: Verzelfstandiging en deelname aan rechtspersonen;
  • Hfst. 9: Districtsorganisatie;
  • Hfst. 10: Intergemeentelijke samenwerking;
  • Hfst. 11: Participatie van de burger;
  • Hfst. 12: Bestuurlijk toezicht;
  • Hfst. 13: Fusie van gemeenten.
 • Deel 2: De provincie:
  • Hfst. 1: Provinciale taakstelling;
  • Hfst. 2: De bestuursorganen;
  • Hfst. 3: Personeel;
  • Hfst. 4: Planning en financiën;
  • Hfst. 5: Werking van de provincie;
  • Hfst. 6 : Organisatiebeheersing en audit;
  • Hfst. 7: Verzelfstandiging en samenwerking;
  • Hfst. 8: Participatie van de burger;
  • Hfst. 9: Bestuurlijk toezicht en controle;
  • Hfst. 10: De bovengemeentelijke besturen als alternatief voor de provincies
 • Deel 3: Aanverwante besturen en instellingen:
  • Hfst. 1: Politiezone;
  • Hfst. 2: Hulpverleningszone;
  • Hfst. 3: Kerkbesturen;
  • Hfst. 4: Polders en wateringen;
  • Hfst. 5: Belangenverenigingen.
 • Deel 4: Algemene beginselen voor lokale besturen:
  • Hfst. 1: Algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
  • Hfst. 2: Formele motivering;
  • Hfst. 3: Openbaarheid van bestuur;
  • Hfst. 4: Taalgebruik.
 • Deel 5: Brussel, taalgrens- en randgemeenten:
  • Hfst. 1: Brussel: hoofdstad, gewest en agglomeratie;
  • Hfst. 2: Bijzondere maatregelen voor de rand- en taalgrensgemeenten.
 • Deel 6: Bijlagen.

 link