166999 | 22.12.2000 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001
Min.-President van de Vlaamse Regering, Vlaams Min. van Financiƫn, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, DEWAEL Patrick
et al.

BS 2000-12-30, (1e uitg.)

Decreet:

Hfst. I: - Algemeen (art.1)

Hfst. II: - Leefmilieu

  • Afdeling I: - Erosiebestrijdingsmaatregelen (art. 2) (doc. nr. 167025)
  • Afdeling II: - Grondwater (art. 3 - 5) (doc. nr. 167027)
  • Afdeling III: - Oppervlaktewateren (art. 6 -14) (doc. nr. 167029)
Hfst. III: - Lokale en regionale besturen (art. 15) (doc. nr. 167030)

Hfst. IV: - Onderwijs

  • Afdeling I: - Basisonderwijs (art. 16 - 17) (doc. nr. 167031)
  • Afdeling II: - Secundair onderwijs (art. 18 - 22) (doc. nr. 167034)
  • Afdeling III: - Buitengewoon Secundair Onderwijs (art. 23) (doc. nr. 167037)
  • Afdeling IV: - Hogescholen (art. 24 - 31) (doc. nr. 167038)
  • Afdeling V: - Vastleggingsmachtingen (art. 32 - 34) (doc. nr. 167041)
  • Afdeling VI: - Universiteiten (art. 35 - 37)
Hfst. V: - Werkgelegenheid (art. 38) (doc. nr. 167043)

Hfst. VI: - Volksontwikkeling (art. 39 - 49) (doc. nr. 167048)

Hfst. VII: - Prijs sociaal-cultureel werk (art. 50)

Hfst. VIII: - Zorgfonds (art. 51)

Hfst. IX: - Social profit (art. 52 - 53) (doc. nr. 167050)

Hfst. X: - Groenestroomcertificaten (art. 54 - 55) (doc. nr. 167051)

Hfst. XI: - Economische expansie (art. 56 - 57)

Hfst. XII: - Vlaams Kenniscentrum PPS (art. 58)

Hfst. XIII: - Thesaurie (art. 59 - 65) (doc. nr. 167225)

Hfst. XIV: - DAB Loodswezen (art. 66)

Hfst. XV: - Heffing op de exploitatie van een distributienet voor elektriciteit in het Vlaamse Gewest (art. 67 - 69) (doc. nr. 167052)

Hfst. XVI: - Ambtenarenzaken (art. 70)

Hfst. XVII: - Economie (art. 71)

Hfst. XVIII: - Publiek-private samenwerking (art. 72 - 73)

Hfst. XIX: - VDAB (art. 74) (doc. nr. 167235)

Hfst. XX: - Toerisme Vlaanderen (art. 75) (doc. nr. 167053)

Hfst. XXI: - VVM (art. 76) (doc. nr. 167239)

Hfst. XXII: - Provinciefonds (art. 77 - 79) (doc. nr. 167243)

Hfst. XXIII: - Gezondheidsbeleid (art. 80)

Hfst. XXIV: - Monumenten en landschappen (art. 81)

Hfst. XXV: - Slotbepalingen (art. 82)

 

 link