165986 | Hof van Justitie, 29 september 1999
VAN CALSTER Geert

R.W., 14.10.2000, V.63, (7), 248-250

In twee arresten van het Hof van Justitie van 29.09.1999 heeft het Hof het begrip 'lozing' geïnterpreteerd in de zin van richtlijn 76/464 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd. In dit artikel worden deze twee arresten besproken.