164265 | 31.03.2000 V. nr. 164 (Vl. P. ): Wachtbekkens - Aanlegprocedure
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera
VAN CLEUVENBERGEN Riet

V. en A., Vl.P., 02.06.2000,1999-2000, (14), 1350-1351

De aanleg van een wachtbekken of bufferbekken neemt inderdaad vaak heel wat tijd in beslag. Veel hangt af van de schaal waarop men ingreep wil uitvoeren.
Provincies, gemeenten, polders en wateringen, die bevoegdheden hebben voor het beheer van de kleinere onbevaarbare waterlopen van tweede en derde categorie, kunnen vaak sneller overgaan tot de realisatie van een veeleer kleinschalig bufferbekken wanneer dit de waterhuishouding in een groengebied niet beïnvloedt en waarbij de nodige gronden in handen zijn van slechts één eigenaar. Wanneer deze eigenaar bereid is zijn eigendom vrijwillig ter beschikking te stellen, kan allicht heel wat tijd in de realisatieprocedure worden gewonnen.
Sedert de oprichting van het Investeringsfonds worden er enkel nog subsidies voor waterbeheersingswerken verleend aan polders en wateringen.
Er is geen wettelijke regeling die vandaag voorziet in een tegemoetkoming aan gemeenten voor studies van waterbeheersingswerken. Op kleinschalig niveau treedt het gewest enkel op in proefgebieden.