158827 | *25.05.1999 MB houdende afbakening van de 'beschermingszones' in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de zin van art. 3 van het BBHR 19.11.1998 inzake de bescherming van het water tegen de verontreiniging door nitraten (...)
Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, GOSUIN Didier

BS 1999-09-25

*25.09.1999 MB houdende afbakening van de 'beschermingszones' in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de zin van art. 3 van het BBHR 19.11.1998 inzake de bescherming van het water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

Een beschermingszone in de zin van art. 3 van het BBHR 19.11.1998 inzake de bescherming van het water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen wordt overeenkomstig het bij dit besluit gevoegde plan afgebakend.