151395 | 19.02.1999 V. nr. 131 (Vl. P.): Regeringsbesluit bestemming oppervlaktewater - Aanmerkingen
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo
TIMMERMANS Jacques-D.

V. en A., Vl.P., 30.04.1999,1998-99, (12), 1464-1466

In het BS 29.01.1999 is het BVR 08.12.1998 gepubliceerd houdende aanwijzing van de oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater, zwemwater, viswater en schelpdierwater.
Bij het opstellen van dit besluit heeft de Vlaamse regering geen gebruik willen maken van de bevoegdheden die het decreet 05.04.1995 haar biedt met betrekking tot het vaststellen van milieukwaliteitsnormen.
Aldus is, zoals bevestigd door de Raad van State, het besluit een uitvoeringsmaatregel van art. 3, van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren, en werd dus deze wet in de aanhef van het besluit vermeld als rechtsgrond en niet het decreet 05.04.1995.
Het is ook duidelijk dat het besluit, dat overigens volgens de Raad van State geen reglementair karakter heeft, geen evaluatie of herziening van de gebieden waarvoor bijzondere milieukwaliteitsnormen zijn vastgesteld tot voorwerp heeft.