147148 | Gemeente Ham-sur-Heure-Nalinnes / Waals Gewest
Cass., 6 maart 1997, 1e K.

Arr.Cass., 1997 (deel 3), 317-319

Het bestreden arrest vindt de weigering van het Waals gewest wettig om een kunstwerk voor zuiveringsdoeleinden te bouwen om de door de eigenaar van een verontreinigde vijver aangeklaagde toestand te verhelpen. Die verontreiniging is veroorzaakt door uitgevoerde werken en wordt niet als fout aangemerkt (gebaseerd op art. 19 van het Waals decreet 07.10.1985 inzake de bescherming van oppervlaktewater tegen vervuiling).
De verweerder (Waals gewest) kan in casu niet buiten de zaak worden gesteld alvorens de besluiten van de aangestelde deskundige zijn gekend, aangezien art. 19 van bovengenoemd decreet niet uitsluit dat de verweerder op grond van andere wettelijke bepalingen aansprakelijk kan worden gesteld.

 link