144810 | 08.12.1998 BVR tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater categorie A1, A2 en A3, zwemwater, viswater en schelpdierwater
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

BS 1999-01-29

In het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiƫne, zijn de milieukwaliteitsnormen vastgesteld voor oppervlaktewateren bestemd voor zwemwater, zoet water dat bescherming of verbetering behoeft teneinde geschikt te zijn voor het leven van vissen, schelpdierwater en zoet oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater.
De lijst van oppervlaktewateren met bestemming drinkwater categorie A3, zwemwater en viswater zoals vastgesteld werd door het BVR 21.10.1987 moet worden uitgebreid en aangepast.
Voor de oppervlaktewateren die overeenkomstig dit besluit de bestemming oppervlaktewateren voor zwemwater, viswater, schelpdierwater of de productie van drinkwater zijn toegewezen, gelden de overeenkomstige milieukwaliteitsdoelstellingen zoals bepaald in het hoofdstuk 2.3. van titel II van het VLAREM.

Het BVR 21.10.1987 tot vaststelling van de kwaliteitsdoelstellingen voor alle oppervlaktewateren van het openbaar hydrografisch net en tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor drinkwater, zwemwater, viswater en schelpdierwater, gewijzigd bij het BVR 28.10.1992, wordt opgeheven.

 

 link