144584 | 05.01.1999 MB wijz. MB 21.02.1997 tot instelling van een beschermingszone en van maatregelen om te beletten dat Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith zich in de provincies Antwerpen en Limburg verspreidt
Min. van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, PINXTEN Karel

BS 1999-01-26

De bacterie Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith werd teruggevonden in oppervlaktewatermonsters afkomstig uit het gedeelte van de Dommel gelegen ten noorden van het Kanaal Bocholt-Herentals.
Het MB 21.02.1997 tot instelling van een beschermingszone en van maatregelen om te beletten dat Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith zich in de provincies Antwerpen en Limburg verspreidt, wordt gewijzigd.
In art. 1 dat een beschermingszone instelt, worden de woorden 'het gedeelte van de Dommel gelegen ten noorden van het Kanaal Bocholt-Herentals', toegevoegd na 'het Kanaal Bocholt-Herentals'.
In art. 2 dat een gebied van verschillende gemeenten omschrijft, worden de woorden ', evenals het gedeelte van de gemeente Neerpelt gelegen ten noorden van het Kanaal Bocholt-Herentals', toegevoegd.

nvdr: het MB 21.02.1997 werd opgeheven door het MB 14.02.2000 (zie doc. nr. 162534).