142918 | 19.12.1998 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1998-12-31, (2e uitg.)

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999

Hfst. I: Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector (art. 1) (zie doc. nr. 142990)
Hfst. II: Jeugdwerkbeleid (art. 2) (zie doc. nr. 142997)
Hfst. III: Leefmilieu

  • - Oppervlaktewateren (art. 3-6) (zie doc. nr. 142998);
  • - Afvalheffingen (art. 7-8) (zie doc. nr. 143018);

Hfst. IV: Onderwijs (art. 9-18) (zie doc. nr. 143020)
Hfst. V: Binnenlandse Aangelegenheden en Stedelijk Beleid

  • - Investeringsfonds (art. 19-20) (zie doc. nr. 143021)
  • - Sociaal Impulsfonds (art. 21-25) (zie doc. nr. 143022)
  • - Provinciefonds (art. 26) (zie doc. nr. 143023)

Hfst. VI: DAB Linker Scheldeoever (LSO) (art. 27-34)
Hfst. VII: Terugvordering van overheidssteun (art. 35)
Hfst. VIII: VLAMIVORM (art. 36-41) (zie doc. nr. 143024)
Hfst. IX: Ruimtelijke Ordening (art. 42-46) (zie doc. nr. 143026)
Hfst. X: Lease in - Lease out (art. 47)
Hfst. XI: Successierechten (art. 48)
Hfst. XII: Cultuur Investeringsfonds (art. 49-54)
Hfst. XIII: Emancipatiezaken (art. 55)
Hfst. XIV: Schade aan het wegdek door gewichtsoverschrijding (art. 56-60) [ Aslastendecreet ] (doc. nr. 143027)
Hfst. XV: Toerisme (art. 61-63)
Hfst. XVI: Inwerkingtreding (art. 64)

 

 link