14179 | 13.03.1991 BVE houdende vaststelling van nadere regels m.b.t. het model en de wijze van indiening van de aangifte bedoeld in art. 6bis van het Decreet 20.12.1989 houdende bep. tot uitvoering van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap
Voorzitter van de Vlaamse Executieve, GEENS Gaston
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo

B.S., 05.04.1991, V.161, (67), 7190-7191; De Gem., mei 1991, V.66, (432), 250

Art. 32 Quaterdecies van de Wet van 26.03.1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging voorziet een heffing voor varkensfokkerijen. Dit besluit geeft de modelaangifte om de vermindering van de verschuldigde heffing voor het aanslagjaar 1990 aan te vragen voor varkensfokkerijen met meer dan 1000 gespeende dieren die gedurende het jaar 1990 getroffen zijn geweest door de klassieke varkenspest.