141646 | Fiscale basisbegrippen - Lokale en regionale belastingen
DE JONCKHEERE Miguel
DEKETELAERE Kurt
et al.

Brugge:die Keure, 1998,249 p. [UITGEPUT]

De lokale en regionale fiscaliteit wordt, als onderdeel van de fiscale wetgeving, steeds belangrijker. Toch moet worden vastgesteld dat de lokale en regionale fiscaliteit zowel bij de 'belastingplichtige' als bij de 'praktizijn' nog onvoldoende is bekend.
Het is dan de bedoeling van de auteurs om via dit boek dit vrij onbekend terrein van de fiscaliteit te ontsluiten.
Het boek bestaat uit een algemeen deel en een bijzonder deel. In het algemeen deel wordt nader ingegaan op, enerzijds, de fiscale bevoegdheden van gemeenten en provincies, en anderzijds, de fiscale bevoegdheden van gewesten en gemeenschappen.
In het bijzonder deel wordt nader ingegaan op een aantal capita selecta 'lokale fiscaliteit'. Deze laatste betreffen:

  • - de Vlaamse afvalstoffenheffing;
  • - de Vlaamse oppervlaktewaterheffing;
  • - de Vlaamse grondwaterheffing;
  • - de Vlaamse watervangheffing;
  • - de Vlaamse mestoverschottenheffing;
  • - de Vlaamse grindheffing;
  • - de Vlaamse leegstantheffing woningen en gebouwen;
  • - de Vlaamse leegstandheffing bedrijfsruimten;
  • - de Brusselse waterverontreinigingsheffing;
  • - de Brusselse onroerend-goedheffing.