139369 | 06.10.1998 BVR wijz. BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiƫne ten aanzien van de lozingsnormen voor rioolwaterzuiveringsinstallaties
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

BS 1998-10-20

Dit besluit betreft een wijziging van Vlarem II, om uitvoering te geven aan Europese Richtlijn 91/271/EEG in verband met de behandeling van stedelijk afvalwater.

 

 link